Kære Bruger

Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som understøtter elevernes mulighed for forståelse og mulighed for at kunne relatere sig til de aktuelle problemstillinger. Materialet er bygget op af 3 moduler, hvis tilhørende problemstillinger er anskueliggjort i filmene.

Materialet kan anvendes i skolens mellemtrin og overbygning i dansk, i trivselstimer og i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det egner sig ligeledes til dele af skole-hjemsamarbejdet og professionspraktikeres teamarbejde, samt det pædagogiske udviklingsarbejde på skoler og i institutioner.

Materialet består af:

  • Tre korte film, hvoraf den ene fungerer som en intro til  materialets øvrige dele – se link til de 3 film i nedenstående.
  • En brugervejledning indeholdende undervisningsopgaver, beskrivelse af øvelser og oplæg til debat, som knytter sig til de tre film

Find brugervejledningen ved at klikke her.

Realiseret med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning via Tips og Lotto midlerne.